Wat is Imago relatietherapie?

Imago relatietherapie bestaat net zo lang als EFT en is in het buitenland veel bekender (nog) dan bij ons in Nederland. Daarom wat uitleg over deze bijzondere therapievorm.

Je imago

Imago is het Latijnse woord voor ‘beeld’. Het verwijst naar een onbewust beeld dat je in je jeugd hebt ontwikkelt over wat liefde is en hoe liefde voelt.

Je hebt jouw beeld van wat liefde is gevormd in -jaja, hoe kan het ook anders- je jeugd. Vooral door de interacties die je toen had met je ouders. Door deze vroege ervaringen heb je een eigen beeld ontwikkeld van wat liefde is en wat je moet doen om liefde van anderen te ervaren en je veilig te voelen. Onbewust baseer je je partnerkeuze op dat beeld: je gaat op zoek naar iemand die matcht met jouw vertrouwde beeld van liefde.

Je vroege ervaringen zijn opgeslagen in je oude brein en geven je signalen af wanneer je in het hier en nu met je partner communiceert. Ze beïnvloeden de betekenis die je geeft aan het gedrag van je partner en ze zorgen ervoor dat je vanuit oude patronen reageert op je partner.

Een voorbeeld: Je voelde je als kind vaak afgewezen en onbelangrijk omdat je vader of moeder heel hard werkte en weinig tijd had voor jou. Je zal geneigd zijn een partner aantrekken die je datzelfde gevoel geeft.

Ofwel omdat je een partner kiest met een superdrukke baan die voortdurend weg is en relatief weinig tijd voor jou kan vrij maken.
Ofwel omdat je zelf die betekenis geeft aan situaties die voor jou zo voelen maar die een andere betekenis hebben.

Stel: Je wilt iets vertellen aan je partner maar die is met iets heel anders bezig en reageert dus wat afwezig. Jij interpreteert dat alsof je partner geen tijd en aandacht voor je heeft, terwijl het eerder een ‘mismatch’ is in timing.

Je projecteert dus een beeld op je partner en herhaalt oude patronen omdat ze vertrouwd aanvoelen.

Het ‘probleem’ hiervan is dat we vaak invullen wat de ander ‘zegt’ en reageren op deze ‘boodschap’ terwijl dit helemaal niet is wat de ander zegt. Zo raken we van elkaar verwijderd, of komen we in conflict, terwijl dit helemaal niet nodig is.

De Imago dialoog

Imago relatietherapie gebruikt van de zeer effectieve tool de ‘imago dialoog’ om zowel je ‘imago’ te onderzoeken als de verbinding in het ‘hier en nu’ veilig te maken. Want ook al reageer je dus vaak op ‘oud zeer’ en is de wond helemaal niet ontstaan in de relatie (uitzonderingen daar gelaten), het mooie is dat je de wond wél ín de relatie kunt helen.

Toen je als kind dus vaak werd weggestuurd als je iets wilde vertellen omdat je ouders moesten werken heb je de conclusie getrokken dat jouw verhaal niet belangrijk is (en jij eigenlijk niet belangrijk bent). Binnen je relatie raakt het je als je partner geen tijd of aandacht heeft voor jouw verhaal omdat het (bewust of onbewust) de oude pijn van vroeger doet opleven. Door je emotionele reactie op je partner: ‘En je maakt ook nóóit tijd voor mij! Als ik niet belangrijk voor je ben, ga dan toch lekker ergens anders heen!’ reageert je partner niet begrijpend en geïrriteerd. Waardoor je nog meer het idee hebt dat je niet belangrijk bent.

In een dialoog zoek je uit waar die heftige pijn vandaan komt, waardoor je jezelf beter gaat begrijpen maar ook je partner meer compassie kan voelen bij jouw reactie. En door het supergestructureerde kader van de dialoog kan je partner ontvankelijk zijn voor je verhaal en word je niet weer ‘afgewezen’, zoals je gewend bent. Dat maakt de dialoog een helende ervaring, waardoor oude pijnen kunnen helen in de veiligheid van de relatie.

Zoals grondlegger Dr. Harville Hendrix zei in zijn bestseller “Getting the Love You Want“;

“We worden geboren in een relatie, we zijn gewond in een relatie en we kunnen genezen worden in een relatie.”

imago relatietherapie imago relationship therapy

De imago dialoog

Wil je zelf thuis alvast aan de slag met de imago dialoog? In deze video leg ik precies uit hoe je dat kunt doen!

En ik heb ook een handige hand-out gemaakt met alle stappen van de dialoog. Als je die precies volgt kan je samen thuis ervaren hoe het is om een eiland gesprek te voeren samen.

Handout imago dialoog


“Tussen wat gezegd wordt en niet bedoeld en tussen wat bedoeld wordt en niet gezegd, gaat de meeste liefde verloren” 

Khalil Gibran