Goed scheiden met de SCHIP-aanpak

Je gaat scheiden… en nu?

Ooit zijn jullie vol goede moed aan je relatie begonnen. Geen van jullie had toen voor ogen wat er nu toch gebeurt; jullie gaan of zijn uit elkaar. Ondanks de goede bedoelingen die jullie hadden aan het begin van jullie relatie is het ‘ondenkbare’ gebeurd.

Je wilt als goede ex-partners scheiden, maar dat is niet makkelijk. Je gaat of bent tenslotte niet voor niets uit elkaar… Je wil dat je kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding en je wil ze niet tussen hun ouders laten kiezen.

Scheiden met de SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak zorgt voor een goede afsluiting van je oude relatie en een goede start van je nieuwe relatie als partners in ouderschap.

Scheiden betekent rouwen. Een veel gegeven advies is dat je elkaar moet loslaten. Daarom rouwen ex-partners meestal los van elkaar. De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in. Gezamenlijk doorloop je de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als doel een nieuwe verbinding aan te gaan met elkaar.

Het volgen van het SCHIP-traject vergt tijd, energie en motivatie om het te laten slagen, maar het vergroot de kans op een gelukkiger toekomst voor jullie beiden. Als partners in ouderschap en in je eigen individuele leven.

SCHIP-aanpak is een bewezen effectieve methode: Veel stellen zijn jullie voorgegaan en zijn nu goede partners in ouderschap.

“Een herstelde relatie is het mooiste cadeau wat ouders hun kinderen kunnen geven”.

Dus waarom zou je het niet willen?

Wat is de SCHIP-aanpak?

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.
Dit zijn de 5 fasen die jullie gezamenlijk doorlopen.

In de eerste fase, het samenkomen, blik je samen terug op de relatie en het stuk lopen daarvan. Er wordt stil gestaan bij de betekenis die de relatie ooit voor jullie had.

In de tweede fase, van verlies en conflictverheldering, kijken jullie naar de conflicten en verliezen die er waren (en nog zijn) in de relatie, naar hoe jullie daar mee zijn omgegaan en wat de effecten hiervan op de relatie zijn geweest.

De derde fase is de fase van het helpend horen. In deze fase brengen jullie pijnlijke zaken onder woorden en leren jullie elkaar daadwerkeijk te horen en begrijpen.

Fase vier is de verliesintegratie, waarbij wordt besproken hoe jullie rouwen en wat hier nog voor nodig is.

Tot slot is er de vijfde fase partners in ouderschap, waarin jullie kijken wat er nodig is voor het herstel van het vertrouwen en vergeving.

Opbouw SCHIP-aanpak:

De gemiddelde duur van een traject is 11 tot 14 sessies. Hoe het precies verloopt is wisselend per stel. In grote lijnen is dit waar je op kunt rekenen:

Intake 1,5 uur
Fase 1: 3 sessies van 1,5 uur
Fase 2: 3 a 4 sessies van 1,5 uur
Fase 3: 1 a 2 sessies van 1,5 uur
Fase 4: 1 a 2 sessies van 1,5 uur
Fase 5: 3 sessie van 1,5 uur

Kijk hier voor meer info over tarieven en vergoedingen.

Kijk voor meer informatie op de website van SCHIP-aanpak.

Of volg Ellen en Robbert, die in het ebook ‘vechten voor je scheiding, de SCHIP-aanpak in de praktijk alle stappen van de SCHIP-aanpak doorlopen.

scheiden met de SCHIP-aanpak

Jonkhart & Ziel heeft een licentie om de SCHIP-aanpak uit te voeren.

Jonkhart


“If we will go to court it will become ugly and we are not ugly people”.

Uit de film ‘Carol’.