The still face experiment

Dit filmpje the still face experiment geeft ‘de scanner in ons brein’ heel mooi weer. Zodra de moeder een ‘still face’ doet reageert de baby daarop. Je ziet dat ze er stress door ervaart. En ze wil het contact herstellen. Dus trekt ze alles uit de kast om de moeder ’terug’ te krijgen (vechten). En wanneer dat niet lukt wil ze wegdraaien omdat ze zoveel stress ervaart (vluchten).

Het still face experiment is heel beroemd geworden omdat het zo duidelijk laat zien hoe gevoelig wij als mensenbabies en kinderen zijn voor het verlies van verbinding. Het is een belangrijk experiment in het verder ontdekken van de hechtingstheorie. Wil je meer weten over hoe je kindertijd en je hechtingsstijl van invloed is op je latere leven en dus ook hoe je later in relaties staat? Kijk dan ook naar dit filmpje over hechting en hechtingsstijlen.