De liefde als medicijn?

Liefde is het krachtigste medicijn ter wereld. Het ervaren van een liefdevolle emotionele verbinding met anderen is goed voor onze gezondheid. Het beschermt ons tegen stress, ziektes en depressie. We hebben meer zelfwaardering, staan gelukkiger in het leven en we leven langer. En we hebben betere seks. Een belangrijke boodschap, in een tijd waarin mensen steeds individualistischer leven en medicijnen slikken tegen allerhande kwaaltjes en ziekten.

Homo vinculum: ‘the one who bonds’

Omdat wij als weerloze, kwetsbare babies ter wereld komen en niet kunnen overleven zonder de zorg van anderen zijn wij mensen vanuit nature gericht op verbondenheid en hechting. 40 Jaar geleden werd gedacht dat je kinderen vooral niet teveel moest knuffelen omdat het dan afhankelijke en labiele volwassenen zouden worden. Inmiddels weten we, met dank aan vele wetenschappers en met name aan John Bowlby, dat het gebrek aan emotionele steun, liefde en aanraking voor kinderen even schadelijk is als een gebrek aan voedsel of zuurstof. Tussen 1930 en 1950 zagen artsen dat babies in weeshuizen die niet geknuffeld werden niét opgroeiden als weerbare volwassenen, maar juist ernstige gedragsproblemen kregen of zelfs dood gingen door een gebrek aan liefde en aanraking.

Sue Johnson: Houd me vast

Dr. Sue Johnson; relatietherapeut, onderzoekster en auteur van de boeken ‘Houd me Vast’ en Laat me niet los zegt dat wat geldt voor kinderen, óók geldt voor volwassenen. In een tijd waarin psychologen vonden dat volwassenen hun emoties vooral moesten beheersen en dat een teveel aan emoties voor problemen in een relatie zorgden, kwam Sue met een heel andere boodschap: de verbinding tussen twee geliefden heeft dezelfde positieve (en negatieve) effecten op volwassenen als op kinderen.

The survival of the most nurtured

Ook wij volwassenen hebben elkaar dus nodig. Uit onderzoek blijkt dat ook volwassenen niet kunnen zonder veilige emotionele verbinding en hechting. Mensen met of zonder relatie die zich alléén voelen worden vaker ziek, hebben meer problemen en gaan eerder dood. En liefde maakt mensen niet alleen gelukkiger en gezonder: het werkt ook als pijnstillend medicijn. Elektrische schokken die in onderzoeken aan mensen worden toegediend worden als minder pijnlijk ervaren als iemand de hand van een geliefde vasthoudt.

We cracked the code of love

Het werkt dus hetzelfde als bij kinderen. Een kind gaat pas exploreren en op eigen benen staan als hij een veilige thuishaven ervaart. Hoe meer verbinding, hoe meer exploratie. Het klinkt als een paradox. Voor emotionele verbinding is het nodig dat je je open en kwetsbaar durft op te stellen. Hoe beter je dat kan, hoe ónafhankelijker en gelukkiger je kunt zijn. Nu we weten hoe de emotionele verbinding tussen volwassenen werkt, weten we ook waar het mis gaat en hoe het hersteld kan worden. Sue Johnson:

‘We cracked the code of love’

Dus wil je weten hoe je meer emotionele verbinding in je relatie kunt brengen?

Lees dan de 14 relatietips van dr. Sue Johnson