Laat me niet los van Sue Johnson.

In haar tweede boek, ‘laat me niet los’, gaat Sue Johnson dieper in op de wetenschappelijke achtergrond van de EFT en de hechtingstheorie, waar EFT op gestoeld is.

Ze vertelt uitgebreider dan in haar boek ‘Houd me vast’ over de experimenten die aantonen dat en waarom EFT zo goed werkt. Zo heeft onderzoek bijvoorbeeld aangetoond dat het benoemen van emoties kalmerend werkt in het centrum van het brein. En dat iemand die zich buitengesloten of genegeerd voelt dezelfde hersenactiviteit laat zien als iemand die fysieke pijn te verduren krijgt. Ook tonen de experimenten aan dat iemand die zich verbonden voelt met iemand anders minder pijn ervaart.

Sue is zeer kritisch over onze westerse kijk op (porno)seks, en legt verbanden tussen het hebben van goede (verbindende) seks en iemands hechtingsstijl.

Ze maakt korte metten met wijd verspreide misvattingen over de liefde:
Dat mannen en vrouwen te verschillend zijn om elkaar echt te begrijpen (mannen komen van mars vrouwen van venus)
Dat ‘de ware’ bestaat
Dat scharrelen (met name voor mannen!) nou eenmaal een natuurwet is en echte liefde slechts een sprookje.

Want.. echte liefde bestaat en kan! Als je je emotioneel voor elkaar kunt open stellen.

Tenslotte spreekt ze haar zorgen uit over de veranderende samenleving in de 21e eeuw, waarin mensen steeds individualistischer gaan leven in gemeenschappen waar onderling contact steeds minder vanzelfsprekend is.

Ook dit boek staat vol met herkenbare gesprekken en oefeningen die je samen met je partner, of alleen kunt doen.

Bestel het boek hier.

 laat me niet los sue johnson