Je vrij voelen door sorry te zeggen

Sorry zeggen en je vrij voelen. Wat heeft dat met elkaar te maken?

Veel mensen hebben moeite met sorry zeggen. Ze krijgen het woord gewoon niet over hun lippen. Er is ook een groep mensen die best oké sorry kan zeggen. Laten we voor het gemak even twee groepen maken: de groep die gemakkelijk sorry zegt en de sorry weigeraars.

vrij voelen door sorry zeggen

Sorry weigeraars

Het kan lijken alsof de sorry weigeraars eigenwijs zijn en alleen hun eigen kant van het verhaal willen inzien. Of zichzelf beter of belangrijker vinden dan de ander. Of dat ze zich niet kunnen inleven in de gevoelens van een ander.

Maar dat is niet waar. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat deze mensen eigenlijk worstelen met een laag zelfbeeld. En ze hebben weinig zelfcompassie, vergeleken met de groep die vrij gemakkelijk sorry zegt.

De groep die wel sorry zegt heeft méér zelfcompassie: ze hebben een hoger gevoel van eigenwaarde, kunnen beter leven met het idee dat ze wel eens een fout maken en het maken van die fout doet niet direct iets af aan hun zelfwaardering. Ze zijn hierdoor beter in staat in verbinding te blijven wanneer ze iemand kwetsen. Ze kunnen makkelijker ’toegeven’ dat ze de ander hebben gekwetst, luisteren naar de pijn van de ander en zich daarover ‘schuldig’ voelen en door een verontschuldiging de zaak achter zich laten.

Schaamte

De sorry-weigeraars hebben mínder zelfcompassie. Ze ervaren niet zozeer gevoelens van schuld maar van schaamte, over zichzelf als persoon. Ze zijn strenger voor zichzelf, zien fouten maken snel als falen.  De sorry-weigeraar gaat vaak zó gebukt onder de schaamte die ze voelen door de fout die ze hebben gemaakt dat het te pijnlijk is die onder ogen te komen. Ze koppelen ‘hun falen’ aan hun waarde als persoon.

Dus in plaats van het idee te hebben: ‘ik ben oké als mens maar heb net iets gedaan waarmee ik een ander heb gekwetst‘ ontstaat er een gedachtepatroon als: ‘ik heb net iemand gekwetst dus ik moet wel een heel slecht persoon zijn‘.

Sorry zeggen wordt daardoor een soort van bekennen dat je een slecht mens bent en dat is natuurlijk niet erg fijn (en niet nodig ook). Ze zijn dus eerder geneigd zich terug te trekken uit de situatie.

Door te bagetalliseren wat het effect van hun gedrag is (zo erg is het toch helemaal niet?), zich te verdedigen (ik deed het niet expres, of ik kon er niets aan doen), of simpelweg te ontkennen dat er iets is om sorry voor te zeggen (ik heb niks verkeerd gedaan).

Ik wil me vrij voelen

Als je in google ‘ik wil me vrij voelen’ intypt kom je artikelen tegen met allerlei tips.

Een kleine greep:

  • wees jezelf
  • maak je niet druk om wat anderen denken
  • je bent goed zoals je bent
  • stap buiten je comfortzone
  • ontwikkel veerkracht
  • overwin je angsten

Oftewel: wees mild voor jezelf (zelfcompassie), want je bent oké zoals je bent als persoon. En laat je niet leiden door je angsten…

Hoe kan ik sorry zeggen

Voor een sorry weigeraar is het leren zeggen van sorry dus een uitstekende manier om uit je comfortzone te stappen en daar te gaan ervaren dat je én ‘schuld’ kan bekennen én dat je dan als persoon nog steeds oké bent. En.. dat het herstellen van de verbinding met de ander heel waardevol is.

Want sorry zeggen is een belangrijke vaardigheid in relaties. Iedereen kwetst een ander wel eens. Dat goed kunnen oplossen samen en niet tussen jullie in laten staan is goed voor de verbinding met de ander, die anders zijn of haar gevoelens ontkend ziet worden. Het kan in sommige gevallen het voorbestaan of eindigen van de relatie bepalen.

Je vrij voelen van schuld en schaamte

Ervan uit gaand dat de meeste dingen niet expres zijn gedaan óm de ander te kwetsen kan je, als sorry zeggen spannend voor je is, daar op gaan hameren en dat is dan ook wat mensen vaak geneigd zijn te doen: ik deed het niet expres!

Gelukkig maar, in ieder geval voor je relatie. Maar dat wil niet zeggen dat je de ander niet gekwétst hebt met je gedrag. En als je iemand waar je van houdt kwetst is het een blijk van compassie als je daarin kan meevoelen en je verantwoordelijkheid kan nemen voor het kwetsen.

Dat ruimt op, het maakt de relatie schoon, versterkt de band met de ander en… het maakt je vrij van die schuld- en schaamte gevoelens. Want door het toch te doen zal je je sterker voelen en je eigenwaarde versterken.

Merk je dat sorry zeggen voor jou ook een thema is?

Doe dan deze test om je eigen sorry taal te ontdekken. En als je een partner hebt: doe de test allebei en heb het erover met je partner. Zo wordt het wellicht gemakkelijker om een volgende keer wel uit je comfortzone te stappen en sorry te zeggen.

 

Teveel sorry ook niet goed

Er is eigenlijk ook nog een derde groep.

Er zijn mensen die  te vaak en te veel sorry zeggen. De hele tijd, voor van alles, terwijl ze een ander niet eens echt hebben gekwetst. Vaak zijn dit vrouwen en het heeft te maken met een laag zelfbeeld. Een soort: sorry dat ik besta, of dat ik je in de weg loop…

Als je je hierin herkent moet je juist oefenen met een beetje mínder sorry zeggen. Bewaar die sorry voor als je iemand echt pijn hebt gedaan. Minder sorry zeggen kan dan  juist bevrijdend werken.

Relatietrauma

Soms kan een gebeurtenis de verbinding zo beschadigen dat de pijn die er ontstaan is niet verdwijnt en keer op keer weer terugkomt. Ook als er wellicht al wél sorry is gezegd. We noemen dit soort beschadigingen relatiekwetsuren of relatietrauma’s.

Hebben jij en je partner last van relatietrauma’s die jullie maar blijven achtervolgen…

Willen jullie je eindelijk weer vrij voelen?

Neem contact op. Een relatietrauma heeft échte aandacht nodig en dat op het juiste moment. Dan kan het helen en kunnen jullie verder. Soms is daar wat extra begeleiding bij nodig….