Het is niet met jou begonnen van Mark Wolynn.

De erfenis van familietrauma

In ‘Het is niet met jou begonnen’ biedt Mark Wolynn een fascinerende en diepgaande kijk op de rol van overgedragen familietrauma in ons leven. Dit boek verkent het concept van intergenerationeel trauma en biedt inzichten en gereedschappen om deze cyclus van pijn en lijden te doorbreken.

Mark Wolynn, een vooraanstaand psychotherapeut en deskundige in familietherapie, presenteert een verhelderende reis door de complexe en vaak onzichtbare paden van traumatische overerving. Het boek begint met een eenvoudige, maar krachtige stelling: “Het begon niet bij jou.” Wolynn legt uit hoe trauma niet alleen een persoonlijke last is, maar vaak een erfenis van voorgaande generaties. Het kan onzichtbaar doorgaan totdat we ons bewust worden van de oorsprong en besluiten de cyclus te doorbreken.

Wolynn vertaalt complexe wetenschappelijke concepten en psychologische theorieën naar begrijpelijke taal. Hij put uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en zijn eigen klinische praktijk om zijn beweringen te onderbouwen, maar hij doet dit zonder te vervallen in jargon. Hierdoor wordt dit boek toegankelijk voor een breed publiek, van psychologieprofessionals tot leken die gewoon geïnteresseerd zijn in persoonlijke groei.

Een van de sterke punten van het boek is de manier waarop Wolynn de lezer begeleidt bij het verkennen van hun eigen familiegeschiedenis. Hij biedt praktische oefeningen en strategieën om onopgeloste trauma’s te identificeren en te helen. Dit maakt het boek niet alleen informatief, maar ook toepasbaar op het persoonlijke leven van de lezer.

Een van de centrale thema’s van het boek is vergeving. Wolynn legt uit hoe het proces van vergeving kan helpen bij het doorbreken van de cyclus van overgedragen trauma. Hij benadrukt echter dat vergeving niet betekent dat men het gedrag van degenen die pijn hebben veroorzaakt moet goedkeuren. In plaats daarvan stelt hij dat vergeving een manier is om de emotionele last die we dragen los te laten, waardoor we onszelf bevrijden van de impact van het verleden.

Een fascinerend aspect van het boek is de nadruk op de fysieke manifestaties van overgedragen trauma. Wolynn verkent hoe deze trauma’s niet alleen invloed hebben op onze geestelijke gezondheid, maar ook op onze fysieke gezondheid. Hij presenteert overtuigend bewijs voor de connectie tussen onopgeloste familiepatronen en aandoeningen zoals depressie, angst en zelfs bepaalde medische aandoeningen.

Het boek roept ook belangrijke vragen op over verantwoordelijkheid en heling. Wolynn moedigt lezers aan om de cyclus van overgedragen trauma te doorbreken door bewustwording, vergeving en het aangaan van moeilijke gesprekken met familieleden. Het biedt een empowerende boodschap dat we, ongeacht onze geschiedenis, de kracht hebben om onze eigen paden te smeden en heling te bevorderen.

Het kan confronterend zijn om na te denken over pijnlijke familiemomenten en de impact daarvan op ons huidige leven. Wolynn benadrukt echter het belang van deze confrontatie als een essentieel onderdeel van het helingsproces en zijn boek dient als een waardevolle gids voor iedereen die op zoek is naar een dieper begrip van zichzelf en hun familiegeschiedenis. Het is een uitnodiging om bewustzijn te creëren, de cyclus te doorbreken en een pad naar persoonlijke heling en groei te betreden.

Bestel het boek hier !

het is niet met jou begonnen mark wolynn